ITCD 2013 • Web Design Nikos Cabilis

logo-kali-orexi

quotes2

quotes3

 

babyΣτα 17 μου χρό­νια ξε­κί­νη­σα να ερ­γά­ζο­μαι σε ε­στια­τό­ρια για να βγά­λω το χαρτ­ζι­λί­κι μου. Μέ­σα α­πό αυ­τή τη δια­δρο­μή α­να­κά­λυ­ψα τη μα­γεία της δια­τρο­φής, της ποιό­τη­τας, του πο­λι­τι­σμού, για­τί το φα­γη­τό εί­ναι πο­λι­τι­σμός, Όλα αυ­τά με ώ­θη­σαν προς την κου­ζί­να και το ε­λα­φρύ και θα­λασ­σι­νό φα­γη­τό.

Εστιά­ζω στις πρώ­τες ύ­λες. Να υ­πάρ­χουν κυ­ρίως θα­λασ­σι­νά και στην ποιό­τη­τα που τα θέ­λω ε­γώ και στη συ­νέ­χεια αυ­τές τις πρώ­τες ύ­λες να μπο­ρέ­σω να τις πα­ρα­σκευά­σω στην πιο α­γνή τους μορ­φή. Εί­μαι και ι­διο­κτή­της του ε­στια­το­ρίου, ο­πό­τε εί­μαι αυ­τός που που εισ­πράτ­τει α­πευ­θείας τό­σο τα κα­λά σχό­λια των πε­λα­τών ό­σο και τη δυ­σα­ρέ­σκεια τους.

Εί­μαι κά­θε μέ­ρα στις λαι­κές, στους πά­γκους, θέ­λω να βρω και τα α­μπε­λο­φά­σου­λα και την αλ­μύ­ρα ή τα μυ­ρώ­νια και τα διά­φο­ρα λα­χα­νι­κά. Για τα ψά­ρια, ε­πί­σης, εί­μαι συ­νε­χώς σε ε­πι­κοι­νω­νία με τους ψα­ρά­δες στα νη­σιά, για να δω τι θα έ­χω στο ε­στια­τό­ριο.

Το μενού μας

menu teliko english

Αναζήτηση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 18 επισκέπτες και κανένα μέλος